dimarts, 11 de juny de 2013

Un granny setmanal (21)

Setmana 21 ja i tres nous grannys a afegir a la manta.
Semana 21 ya y tres nuevos grannys para añadir a la manta.
21 Week, and three more grannys i myt blanket.


Y els tres juntets / Y los tres juntos/ and the three of them together.
Les instruccions al blog de Najma/ Las instrucciones en el blog de NajmaInstructions in Najma's blog
M.

dimarts, 4 de juny de 2013

Bolso de trapillo

No he pogut fer els grannys de la Najma perquè m'he quedat sense algunes llanes i a la botiga no en tenen.  A veure si les porten aviat. Així que us ensenyo un bolso de trapillo que em vaig fer l'any passat gràcies a les classes de Laura de Nido de Abeja.  És molt mono, però té un problema, que pesa moltíssim!!
No he podido hacer los grannys de Najma porque me he quedado sin algunas lanas y en la tienda no tienen.  A ver si las traen pronto. Así que os dejo con un bolso de trapillo que me hice el año pasado gracias a las clases de Laura de Nido de Abeja. Es muy mono, pero tiene un problema, que pesa muchísimo!!
I couldn't do the Najma's grannys because I run out of yarn and there is not stock in the shop, I hope they bring it again as soon as possible.  So, I show you a "trapillo" bag that I had done last year thanks to the explanations of Laura Nido de Abeja. It's so cute, but it has a problem, it weights a lot!!!


El tipus de punt utilitzat és punt baix tota l'estona.  El tipo de punto utilizado es punto bajo siempre. I used single crochet all the time.


Us animeu a fer-ne un? Os animáis a hacer uno? Are you encouraged to do one?
M.

dimarts, 28 de maig de 2013

Un granny setmanal - quadrant 1 i 2 i (15)

Els deures per aquesta setmana eren mostrar els quadrants 1 i 2 de la manta acabats ... però jo no ho tinc fet. Així que he fet un mosaic per al quadrant 1 perquè veieu com quedarà:
Los deberes para esta semana eran mostrar los cuadrantes 1 y 2 de la manta acabados ... pero yo no lo tengo hecho. Así que he hecho un mosaico para el cuadrante 1 para ver como quedará: 
The homework for this week was finish the first and second part of the blanket ... but I don't have it.  So I did a mosaic with the grannys that I have done for the first quadrant:


Encara tinc pendents alguns grannys del segon quadrant, així que de moment està d'aquesta manera:
Todavía tengo pendientes algunos grannys del segundo cuadrante, así que de momento está de esta manera:
I still have pending some grannys of the second quadrant, so for the moment I can show you this:


I per últim, encara estic posant al dia els grannys, aquests són els de la Setmana 15, les instruccions aquí.
Y por último, todavía estoy poniendo al día los grannys, estos son los de la Semana 15, las instrucciones aquí.
And last but not least, delayed work:  15 week (instructions here)


I gràcies a la Najma continuarem amb el tercer quadrant en breu.
Y gracias a Najma continuaremos con el tercer cuadrante en breu.
And thanks to Najma we will continue with the third quadrant soon.
M.

divendres, 24 de maig de 2013

Un granny setmanal (19) i (11)


Heu vist que la Najma també té una botiga a la seva pàgina? Podeu donar un volt i veureu quines coses més boniques.  Aquesta setmana ens ha proposat dos grannys (les instruccions aquí) i jo he fet alguns que tenia retardats (instrucciones aquí).
Habéis visto que Najma también tiene una tienda en su página? Podéis daros una vueltecita y ver qué cosas más bonitas que tiene.  Esta semana nos ha propuesto dos grannys (las instrucciones aquí) y yo he hecho dos más que tenía retrasados (instrucciones aquí).
Have you seen that Najma have a shop online? You can go and see the pretty things she sell.  This week we have to do this two grannys (instructions here) and I have done two more delayed work (instructions here).
M.Grannys setmana 11 / Grannys semana 11 / Grannys 11 week.dimarts, 14 de maig de 2013

Un granny setmanal (18)


Nova setmana i nous grannys. Aquesta vegada no m'ha sortit un dels que proposava la Najma, així que he agafat un antic i l'he teixit.  Espero que us agradi!

Nueva semana y nuevos grannys.  Esta vez no me ha salido uno de los grannys que proponía Najma, así que he cogido uno antiguo y lo he tejido. Espero que os guste!


New week and new grannys. This time I took one old granny because one of the new was very difficult for me, I will try again.  The instructions in Najma's blog.  Hope you like it!
M.dimarts, 7 de maig de 2013

Un granny setmanal (17)


Aquesta setmana penso que m'han quedat especialment monos. Les instruccions com sempre al blog de la Najma.
Esta semana pienso que me han quedado especialmente monos. Las instrucciones, como siempre, en el blog de Najma.
I think that this week my grannys are specially cute.  If you want to see the instructions, here you have in Najma's blog.


Treball retardat que estic posant al dia. Setmana 12.  Les instruccions aquí./ Trabajo retrasado que estoy poniendo al día. Semana 12.  Las instrucciones aquí.Late work that I'm bringing up to date.  Week 12.  Instructions here.


I més feina retardada.  Setmana 13.  Instruccions aquí./ Y más trabajo retrasado. Semana 13. Instrucciones aquí./ And more late work. Week 13. Instructions here

M.

dimarts, 30 d’abril de 2013

Un granny setmanal (16)

Una entrada corteta per ensenyar-vos el que he fet aquesta setmana del CAL de la Najma.
Una entrada cortita para enseñaros lo que he hecho esta semana del CAL de Najma.
A short post to show you what I've done this week of Najma's CAL.
M.